Udział Monici ze Sierra Leone w Światowych Dniach Młodzieży

Cała kwota potrzebna na projekt to 8 600 zł
100% już jest/0 zł do końca

Światowe Dni Młodzieży mają być spotkaniem młodych z CAŁEGO świata. Nie będą one pełne, jeśli nie damy szansy uczestnictwa w nich młodzieży z najuboższych krajów. Co roku nasi wolontariusze z Polski jeżdżą by pomagać w krajach misyjnych – sprawmy, aby ten jeden raz to młodzież z Afryki mogła przyjechać do nas i uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu! Taka szansa może się w ich życiu już nie powtórzyć. Spotkanie w Krakowie będzie odbywać się pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Wkład w pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby w Światowych Dniach Młodzieży będzie konkretnym wyrazem miłosierdzia. Pomóż spełnić marzenie!

Koszty obejmują bilet samolotowy, koszty wizowe, ubezpieczenia oraz pakiet pielgrzyma.

Od Twojej pomocy zależy, czy Monica przyjedzie do Krakowa!

Oto kilka słów od niej:

Skończyłam kolegium nauczycielskie uprawniające do uczenia przedmiotów z zakresu ekonomii i nauk społecznych w szkole średniej. Obecnie czekam na rezultaty egzaminów końcowych. Po raz pierwszy spotkałam Salezjanów będąc w czwartej klasie szkoły podstawowej. Od kilku lat jestem animatorem we wspólnocie, przez pół roku pomagałam też jako pracownik socjalny w prowadzonych przez Salezjanów działaniach na rzecz sierot – ofiar wirusa Ebola. Kocham śpiew i taniec, ale moją największą pasją jest praca z ludźmi. Zarówno w dziećmi, młodzieżą, jak i osobami starszymi. Chciałabym zrobić jak najwięcej dla rozwoju mojej wspólnoty. Jeśli będę miała możliwości i środki finansowe, chciałabym także ukończyć studia z zakresu Human Resources. Marzę o tym, by w przyszłości znaleźć pracę, której obecnie szukam, wyjść za mąż i mieć trójkę dzieci.

Monica

Monica_Sierra_Leone_Sdm01

Jak wielokrotnie powtarzają nasi wolontariusze pracujący na misjach, spotkanie z młodymi ludźmi z różnych części świata, poznanie odmiennej kultury, przeżywanie swojej wiary wraz z rówieśnikami z innych krajów, jest doświadczeniem przemieniającym spojrzenie na świat i życie, niezwykle ubogacającym i poszerzającym horyzonty.

Pomóżmy Monice przyjechać na Światowe Młodzieży do Krakowa i tego doświadczyć!

Cel misyjny Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
Oddział w Świętochłowicach

Facebook