Udział Jonesa z Liberii w Światowych Dniach Młodzieży

Cała kwota potrzebna na projekt to 8 600 zł
100% już jest/0 zł do końca

Światowe Dni Młodzieży mają być spotkaniem młodych z CAŁEGO świata. Nie będą one pełne, jeśli nie damy szansy uczestnictwa w nich młodzieży z najuboższych krajów. Co roku nasi wolontariusze z Polski jeżdżą by pomagać w krajach misyjnych – sprawmy, aby ten jeden raz to młodzież z Afryki mogła przyjechać do nas i uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu! Taka szansa może się w ich życiu już nie powtórzyć. Spotkanie w Krakowie będzie odbywać się pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Wkład w pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby z Liberii w Światowych Dniach Młodzieży będzie konkretnym wyrazem miłosierdzia.

Koszty obejmują bilet samolotowy, koszty wizowe, ubezpieczenia oraz pakiet pielgrzyma.

Poznajcie Jonesa Flomo z Liberii:

Jestem studentem drugiego roku inżynierii lądowej na Politechnice w Monrowii – stolicy kraju. Lubię śpiewać, grać w piłkę nożną, a także trenuję Taekwondo. Z Salezjanami związany jestem od 2007 roku, obecnie, już od czterech lat, jako krajowy przewodniczący Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego. Jestem także animatorem i prowadzę chór młodzieżowy. W przyszłości nadal chciałbym działać jako współpracownik salezjański, aby wspierać młodzież w ich rozwoju.

Jones

Jako wolontariusz i współpracownik salezjański Jones poświęca swój wolny czas pracując z dziećmi i młodzieżą. Nie ma jednak zbyt wielu możliwości, by spotkać się z salezjańskimi animatorami z innych krajów, wymienić doświadczenia, nauczyć czegoś nowego. Tymczasem, jak wielokrotnie powtarzają nasi wolontariusze pracujący na misjach, spotkanie z młodymi ludźmi z różnych części świata, poznanie odmiennej kultury, przeżywanie swojej wiary wraz z rówieśnikami z innych krajów, jest doświadczeniem przemieniającym spojrzenie na świat i życie, niezwykle ubogacającym i poszerzającym horyzonty.

Przyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa jest nie tylko jego marzeniem, ale i wielką szansą!

Pomóżmy je zrealizować!

Facebook