Budowa centrum młodzieżowego w Bangladeszu

Cała kwota potrzebna na projekt to 694 610 zł
3% już jest/672 805 zł do końca
Wpłacam

Bangladesz, położony w południowej Azji jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Salezjanie działają tam od 5 lat, jednym z misjonarzy pracujących tam od początku jest Polak ks. Paweł Kociołek.

W Joypurhat prowadzi parafię oraz  internat, w którym jest miejsce tylko dla 8 chłopców z wiosek uczęszczających do pobliskiej szkoły. Potrzeby są jednak o wiele większe. Codziennie ponad 300 dzieci i młodzieży przychodzi tu na naukę, zajęcia z tańca i gry na instrumentach, dodatkowo 50 najuboższych zawsze może liczyć na ciepły posiłek.

 

W Bangladeszu chrześcijanie stanowią zaledwie 0,3% mieszkańców, należą oni do najbiedniejszej i najmniej wykształconej warstwy społecznej. Wielu mieszkańców wiosek wyznaje wierzenia plemienne, dlatego tak wielka jest potrzeba ewangelizacji, której służyć będzie centrum.

Księża prowadzą swoją działalność w bardzo ciężkich warunkach. Posiłki przygotowywane są w prowizorycznej kuchni pod drzewami, a zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się na podwórku przed niewielkim budynkiem internatu. Jest to bardzo uciążliwe, gdyż w lecie panują tu duże upały, w porze deszczowej obfite opady, natomiast w zimie temperatura spada do zaledwie kilku stopni. Dlatego Salezjanie chcą wybudować centrum młodzieżowe z prawdziwego zdarzenia –  wyposażone w sale do zajęć, aulę, kuchnię, jadalnię i toalety. Z czasem centrum miałoby zostać rozbudowane i przekształcone w szkołę dla ok. 800 uczniów.

Pomóżmy  uczynić ich ciężką rzeczywistość bardziej kolorową.

Akcję prowadzimy wspólnie z oddziałami SWM w Poznaniu i Wrocławiu.

Koszt budowy całego parterowego budynku wynosi 992 300 zł  z czego 20% zapewni prowincja w Indiach, a 10%  będzie stanowiło wkład lokalnej ludności, która weźmie udział w budowie.

Facebook