Ruszamy z projektem Polska Pomoc w Tanzanii

W radością informujemy, że otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2024, na realizację projektu: Technologią zmieniamy przyszłość młodych w Tanzanii. Modernizacja Wydziału Inżynierii Informatycznej, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej oraz Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji w Don Bosco KIITEC w Aruszy.

Kwota dotacji: 773 557,00 zł

Gdzie?

Miejscem realizacji działań będzie salezjańska Wyższa Szkoła Don Bosco KIITEC w Aruszy (Tanzania). Jest to placówka na której jeszcze nie realizowaliśmy żadnego projektu w ramach MSZ i już nie możemy się doczekać nowych doświadczeń.

Dla kogo?

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie 220 uczniów i nauczyciele Wyższej Szkoły Don Bosco KIITEC w Arusha (Tanzania). W sposób pośredni z działań projektu skorzysta też lokalna społeczność (w tym instytucje i przedsiębiorcy), którzy będą beneficjentami fachowej wiedzy i umiejętności absolwentów szkoły.

Po co?

Celem projektu jest wzrost poziomu edukacji technicznej w zakresie informatyki, elektrotechniki, automatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz umożliwienie nauki i dostępu do najnowszych technologii dla większej liczby studentów KIITEC. Pomoże to również w zwiększeniu szans na rynku pracy młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Realizacja projektu realnie wzmocni szanse młodych na rynku pracy wyposażając ich w wiedzę teoretyczną i praktyczną poprzez dostęp do nowoczesnych urządzeń i technologii.

Co?

W ramach projektu wyremontowane zostaną pomieszczenia dla Wydziału Informatyki i Automatyki Przemysłowej oraz zostaną one dostosowane dla większej liczby studentów. Sale wykładowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń i niezbędne narzędzia, co znacząco pomoże w kształceniu młodzieży w zakresie najnowszych technologii. Ważnym elementem projektu będą szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Przeprowadzone zostanie szkolenie dla uczniów wszystkich wydziałów szkoły w zakresie umiejętności miękkich szczególnie przydatnych na rynku pracy. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu z zakresu nowych technik nauczania oraz wykorzystania nowych rozwiązań i technologii w codziennej pracy z młodzieżą. Aby dotrzeć do potencjalnych pracodawców swoich absolwentów i utrzymać długofalowe rezultaty projektu szkoła, prowadzić będzie akcję promocyjną oferty w mediach społecznościowych i na stronie internetowej szkoły.

Będziemy Was na bieżąco informować o postępie w realizacji działań!

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych.