Podziękowania z Etiopii

Pamiętacie Barkot – Fundację Dzieci Etiopii? W ramach jednego z naszych projektów wsparliśmy prowadzonych przez nich Ośrodek dla Dzieci Ulicy w Awassie. Minimalny czas pobytu dzieci w ośrodku to trzy miesiące. W tym czasie dzieci biorą udział w nieformalnych lekcjach, by nadrobić zaległości szkolne, oraz zostają im powierzone obowiązki, by nauczyły się przydatnych umiejętności, systematyczności i życia w społeczeństwie. Dzieci przebywające w ośrodku otrzymują potrzebne ubrania, obuwie, pomoce edukacyjne, wyżywienie i całodzienną opiekę. Zebrane środki pozwoliły na pokrycie trzymiesięcznej (czyli minimalnej) resocjalizacji dzieci ulicy w ośrodku tj. wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieniczne, opiekę medyczną, pomoce edukacyjne, koszty transportowe (dojazdy do rodzin), koszt mediów, wynagrodzenie pracowników, koszty administracyjne.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie najuboższych z najuboższych dzieci w Awassie. Dzięki Wam kolejne dzieci ulicy dostały nadzieję i szansę na lepszą przyszłość poprzez działania prowadzone w naszym ośrodku. Będziemy pamiętać o Was w modlitwie! Bóg zapłać!

Magdalena Soboka, prezes Fundacji Barkot