Pomóżmy dzieciom ulicy w Togo!

Salezjanie, od chwili przybycia do Togo w 1981 r., opiekują się opuszczonymi młodymi ludźmi, aby ochronić ich przed deprawacją, więzieniem. By zatrzymać błędne koło zła i przemocy.

Historie młodych ludzi, których Salezjanie Don Bosco z Kara w Togo otaczają swoją opieką, czasem nie mieszczą się w głowie. Trzy domy, 25 dziewcząt i 35 chłopców w wieku od pięciu do 17 lat i ludzie, którzy chcą tym dzieciom pokazać, że życie może być dobre i piękne. Salezjanie zapewniają schronienie, bezpieczeństwo, opiekę i edukację. Ich podopieczni to dzieciaki porzucone przez rodziny i społeczności.

Każdy z życiorysów tych młodych to dramat. Ale dramat z możliwym szczęśliwym końcem, bo u salezjanów są bezpieczne, a także otrzymają edukację.

To właśnie 60 młodych mieszkańców domów prowadzonych przez salezjanów z Kara jest bezpośrednimi beneficjentami projektu. Pieniądze potrzebne są na zapewnienie im jedzenia, ubrań, opieki zdrowotnej, pościeli, transportu. Ponadto mają zapewnioną szkołę.

Pomóż dzieciom ulicy w Togo