Kenia: Asante Sana! Dziękujemy!

Dobiega końca projekt, który ze środków Polskiej pomocy przez ostatnich kilka miesięcy realizowaliśmy w szkole technicznej Don Bosco Boys' Town w Nairobi. Co udało się zrobić, za co jesteśmy wdzięczni sobie nawzajem...

Uczniowie i nauczyciele działu mechanicznego i krawieckiego dziękują Polskiej pomocy oraz SWM-owi za nowe maszyny do obu działów oraz szkolenia, które dały im możliwość rozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji. My dziękujemy im za fantastyczną współpracę, energię i zapał, który nas motywuje.

Ostatnim działaniem projektowym była wizyta koordynatora z Polski na placówce, celem skompletowania, opisania i przywiezienia do Polski całej dokumentacji projektowej. Najważniejsze jednak jest spotkanie z pracownikami Don Bosco Boys Town i przede wszystkim z uczniami szkoły. A ci przygotowali iście królewskie powitanie. Po ponad półrocznej współpracy zdalnej koordynatora w Polsce (Dominika Oliwa-Żuk) i lokalnego (br. Francis Mulu), wymianie czasem kilkunastu maili dziennie, cotygodniowych spotkaniach online i telefonach, mogliśmy w końcu spotkać się na żywo. To bez wątpienia ogromna przyjemność i zwieńczenie naszej współpracy, która, jak wierzymy nie skończy się na tym projekcie.


A wisienką na torcie było odsłonięcie tabliczek pamiątkowych, które zawisły w zmodernizowanych warsztatach.

Warsztat krawiecki
Warsztat mechaniki samochodowej

Tegoroczny projekt realizowany ze środków Polskiej pomocy „Wyrównanie szans młodzieży z ubogich środowisk w Nairobi w dostępie do wysokiej jakości edukacji zawodowej poprzez modernizację działu mechanicznego i krawieckiego w szkole technicznej Boys Town” miał na celu ułatwienie startu na rynku pracy młodzieży, w szczególności dziewczętom, z ubogich  środowisk w Nairobi. 

W ramach projektu zmodernizowano dwa najpopularniejsze wśród uczniów działy szkoły – krawiecki i mechaniczny. Szkoła otrzymała nowoczesne maszyny odpowiadające normom rynkowym.  Wzbogaciło to ofertę edukacyjną szkoły, dostosowując ją do wymagań obecnego rynku pracy i umożliwiając uczniom praktykę na urządzeniach odpowiadających najnowszym standardom, których obsługa wymagana jest przez pracodawców. Zakup nowych maszyn umożliwił też przeszkolenie większej liczby osób oraz zwiększył możliwości produkcyjne obu działów, które zapewniają utrzymanie finansowe szkoły i najuboższych uczniów oraz pracę części absolwentów. Istotnym elementem projektu były też działania szkoleniowe dla nauczycieli działu mechanicznego i krawieckiego z obsługi nowych maszyn oraz możliwości ich wykorzystania podczas zajęć z uczniami, a także szkolenia dla wszystkich uczniów szkoły w zakresie umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy. Modernizacja obu działów oraz szkolenia dla nauczycieli i uczniów stanowiły odpowiedź na główne problemy lokalnej młodzieży, jakimi są ubóstwo i bezrobocie.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.