O czym marzą uczniowie z Iringi?

Realizujemy projekt w Tanzanii, w szkole technicznej w Irindzie. Dzięki dofinansowaniu z MSZ w ramach programu Polska pomoc możemy zmodernizować warsztaty dla uczniów, zakupić nowoczesne maszyny spawalnicze i ślusarskie, wymienić przestarzały sprzęt komputerowy oraz przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli i starszych studentów.

Młodzi ludzie uczący się w ośrodku Don Bosco mają wiele marzeń. Na przykład przewodniczący samorządu szkolnego,

Edgar Tryphone Alphonce, chociaż pracował przez rok jako pomocnik elektryka uznał, że lepszą wiedzę i umiejętności zdobędzie w szkole. Twierdzi, że wybór kursu w Don Bosco był dobrą decyzją, dzięki czemu realizuje plan zostania elektrykiem.
Z kolei Emiliana Lawrence Myovela chciałaby otworzyć własny warsztat samochodowy. W szkole Don Bosco najbardziej podoba jej się proces nauczania, przygotowujący do bycia kompetentnym specjalistą oraz środowisko sprzyjające nauce.
Wilson Sambanae i Moses Josephat Kingiliwe mają zupełnie różne plany na przyszłość – Wilson chce zostać kierownikiem budowy, a Moses zamierza kontynuować edukację. Mimo to obydwoje podkreślają, że szkoła Don Bosco
oferuje nie tylko najlepsze techniczne kursy i szkolenia, ale również pomaga uczniom w codziennych sytuacjach i kształtuje sumienia.Uczniów szkoły łączy jeszcze jedna rzecz. Wszyscy wybierają zawody, które pomogą lokalnej społeczności, dzięki którym będą mogli poprawić życie nie tylko swoje, ale też innych. Dzięki modernizacji warsztatu ślusarskiego i pracowni komputerowej w Don Bosco Youth Training Center w Irindze, Edgar, Emiliana, Wilson, Moses oraz ich rówieśnicy będą mogli jeszcze lepiej przygotowywać się do wymarzonych zawodów.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.