Intensywny czas zajęć w Awassie

Mija trzeci miesiąc realizacji projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej w ramach którego wspieramy działalność ośrodka resocjalizacyjnego prowadzonego przez Fundację Dzieci Etiopii “Barkot”. Tym razem zdamy Wam relację z bardzo intensywnego czasu zajęć, szkoleń i warsztatów.

W listopadzie rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników ośrodka Barkot. Zajęcia są adresowane do opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Ich celem jest podniesienie umiejętności z prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Zaproszeni na tę okazję trenerzy, realizowali szkolenia z zakresu: 

  • Nauczania obsługi komputera, podczas których uczestnicy uczyli się pracy z takimi programami jak: excel, word, power point. 
  • Kreatywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, które były poświęcone głównie temu, jak w angażujący i ciekawy sposób prowadzić zajęcia z matematyki i języka angielskiego. 
  • Resocjalizacji dzieci ulicy, gdzie rozmawialiśmy m. in. o rozwoju dziecka, jego prawach i potrzebach. 
  • Zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z trudną przeszłością, ostatnie zajęcia są jeszcze przed nami!

Zajęcia są realizowane w formie warsztatowej. Składają się z części teoretycznej, dyskusji, pracy w grupach oraz ćwiczeń praktycznych. W szkoleniach bierze udział 15 pracowników ośrodka Barkot. Dzięki prowadzonym zajęciom realnie poprawiamy jakość opieki i edukacji dzieci i młodzieży z Awassy.


Kolejnym działaniem, które realizujemy od października są warsztaty adresowane do rodziców podopiecznych ośrodka, ich dorosłych opiekunów lub potrzebujących, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe. Prowadzimy trzy rodzaje warsztatów: stolarski, krawiecki i fryzjersko-kosmetyczny. Celem prowadzenia zajęć, w ramach każdego z warsztatów, zatrudniliśmy instruktorów. Przygotowanie zająć było nie lada wyzwaniem, gdyż wymagało zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi pracy, materiałów do pracy, a także odpowiedniej odzieży roboczej, zapewniającej bezpieczeństwo w pracy. Nasi kursanci poznają narzędzia pracy, zasady pracy, a później krok po kroku wykonują prace stolarskie, krawieckie lub fryzjersko-kosmetyczne. Zajęcia prowadzone są na dwie zmiany: poranną i popołudniową. W ramach każdego warsztatu szkolimy po kilkanaście osób. Celem zajeć jest wyposażenie kursantów w praktyczne umiejętności zawodowe, co ma pomóc w znalezieniu pracy i godziwego zarobku. 


Regularnie prowadzimy też zajęcia dla podopiecznych: tańce, zajęcia z podstaw szkolnych, plastyczne, z etyki, tworzenia biżuterii, poradnictwo życiowe, zajęcia komputerowe, zajęcia z biblioterapii, o zdrowiu i higienie oraz multimedialne zajęcia edukacyjne. Dzieci i młodzież korzystają z całego wachlarza zajęć aktywizujących. 


Możemy się też pochwalić finalizowaniem wyposażania ośrodka w niezbędne meble, sprzęt, akcesoria domowe, żywność oraz ubranka dla dzieci. 


Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc