Polska Pomoc Rozwojowa w działaniu!

Za nami drugi miesiąc realizacji projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej w ramach którego wspieramy działalność ośrodka resocjalizacyjnego prowadzonego w ramach działalności Fundacji Dzieci Etiopii “Barkot” w Awassie. Realizacja projektu wymaga zaangażowania sporej grupy osób, zarówno w Polsce, jak i lokalnie w Etiopii oraz dużo pracy. Dlatego chcemy pochwalić się Wam, co już udało nam się osiągnąć. Owoce naszej pracy niezwykle nas cieszą.

Na początek przedstawimy Wam osoby pracujące przy projekcie na miejscu, w Awassie: Magda – lokalny koordynator projektu i założycielka Fundacji Dzieci Etiopii “Barkot”, Feven- manager ośrodka oraz Seblewongel – wychowawczyni w ośrodku resocjalizacyjnym.

Celem ośrodka “Barkot” jest kompleksowa pomoc dzieciom ulicy poprzez dawanie perspektyw na przyszłość, dawanie możliwości edukacji i wspieranie podopiecznych aż do momentu, gdy ich rodziny albo one same będą w stanie się usamodzielnić. W oparciu o te cele został przygotowany plan projektu, który zakłada następujące działania: 

  • Doposażenie ośrodka
  • Dostosowanie ośrodka do przyjęcia dziewczynek, w tym realizację szeregu zajęć adresowanych do dziewczynek
  • Cykl szkoleń dla pracowników do pracy z dziećmi
  • Prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci 
  • Aktywizację zawodową rodziców

Ośrodek został doposażony tak, aby dostosować go do przyjęcia większej liczby wychowanków. Zakupiliśmy już dodatkowe meble, krzesła, materace, koce, prześcieradła i pościel. Już w przyszłym tygodniu dziewczynki zostaną na stałe przyjęte do ośrodka. Zatrudniliśmy wychowawczynię, którą opiekuje się grupą dziewcząt, które codziennie odwiedzają ośrodek i biorą udział w zajęciach. W tygodniowym planie są zajęcia tańca, podstaw szkolnych, poradnictwa życiowego, etyki, zajęcia plastyczne oraz zajęcia z robienia biżuterii, te ostatnie cieszą się największym zainteresowaniem. :)

Dla obecnych pracowników ośrodka, mieszkańców Awassy, przeprowadzimy cykl szkoleń zwiększający kompetencje do pracy z dziećmi. 15 wychowawców weźmie udział w szkoleniach dotyczących: kreatywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z trudną przeszłością, resocjalizacji dzieci ulicy, nauczania obsługi komputera. Kompletujemy kadrę, która poprowadzi szkolenia, układamy harmonogram szkoleń, piszemy konspekty zajęć i niedługo rozpoczniemy cykl spotkań dzięki którym nasi pracownicy jeszcze lepiej zaopiekują się podopiecznymi. Zdobędą wiedzę z zakresu: zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, resocjalizacja dzieci ulicy, kreatywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczanie z obsługi komputera. 


Ruszyły już warsztaty zawodowe, adresowane do rodziców lub opiekunów podopiecznych ośrodka. Wynajęliśmy budynek, wyposażyliśmy warsztaty, zatrudniliśmy instruktorów, a warsztaty składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Warsztat fryzjersko-kosmetyczny został wyposażony już w niezbędny sprzęt i działa już na dwie zmiany. W pełni został wyposażony już również warsztat krawiecki, a do stolarskiego czekamy na ostatnie sprzęty i również będziemy mogli ruszać z częścią praktyczną.


Dzięki dofinansowaniu zakupiliśmy również plecaki, zeszyty i przybory szkolne dla 50 uczniów, którzy dzięki temu, dobrze wyposażeni, mogli rozpocząć nowy rok szkolny. 

Sporo już za nami, ale jeszcze więcej pracy przed nami. Pamiętajcie o nas w modlitwie! 

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc