Tanzania: Podniesienie poziomu edukacji zawodowej w Tanzanii poprzez modernizację warsztatu ślusarskiego i pracowni komputerowej w szkole technicznej DBYTC w Irindze

Salezjański Wolontariat Misyjny w ramach konkursu "Polska Pomoc" organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, realizuje projekt w współpracy z Salezjanami w Irindze. W ramach projektu opiewającego w sumie na 337 000 zł wyremontowany zostanie warsztat ślusarski i pracownia komputerowa. Zakupione zostanie w sumie 30 nowych komputerów, jak również nowoczesne wyposażenie warsztatu ślusarskiego.

Chociaż Tanzania coraz częściej kojarzy się jako wymarzona destynacja turystyczna, a Kilimandżaro, Zanzibar czy liczne rezerwaty przyciągają miliony turystów rocznie, to jednak kraj ten ciągle mierzy się z nierównościami społecznymi, ubóstwem i głodem, zwłaszcza w mniej znanych regionach. Taka sytuacja jest między innymi w Irindze, gdzie rolnictwo stanowi dominującą gałąź gospodarki. Młodzież z tego regionu nierzadko jest dotknięta skrajnym ubóstwem i kończy zaledwie szkołę podstawowa, często zamknięta jest dla nich możliwość podjęcia dalszej nauki.


Salezjanie starają się temu przeciwdziałać prowadząc szkołę zawodową Don Bosco Youth Training Centre. Szkoła oferuje 2 rodzaje kursów: zarówno pełne, 2-3 letnie zawodowe, jak i tzw. krótkie kursy (około 6-miesięczne). W sumie 330 uczniów w wieku 17-22 lat zdobywa wykształcenie na wydziałach takich jak krawiectwa, mechaniki samochodowej, poligrafii, komputerowy, ślusarski, stolarski i budowlany. Dzięki wysokiemu, uznanemu w kraju poziomowi oraz niskiemu czesnemu, a nawet całkowitemu jego zniesieniu dla najuboższych, szkoła daje niepowtarzalną szansę dla wielu młodych, by zdobyć zawód i poprawić swoją sytuację na progu dorosłości. Aby dodatkowo zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy, w szkole pracuje na stałe pośrednik pracy, przez co DBYTC ma również informację zwrotną odnośnie aktualnych wymagań pracodawców.


Żeby jednak nadal utrzymać wysoki poziom nauczania, i spełniać nowe wymagania na rynku pracy, szkoła musi stale modernizować swoje warsztaty i zwiększać kompetencje nauczycieli. W ostatnim czasie ta potrzeba jest przede wszystkim widoczna w warsztacie ślusarskim, gdzie przestarzałe narzędzia nie spełniają rynkowych norm. Coraz częściej też wymagana jest umiejętność obróbki aluminium, do czego potrzebne są nowe maszyny.
Przestarzała pracownia komputerowa też nie spełnia aktualnych potrzeb, a ze względu na to, iż wszyscy studenci szkoły uczą się podstaw obsługi komputera, modernizacja pracowni jest tym bardziej potrzebna.Dlatego Salezjański Wolontariat Misyjny w ramach konkursu „Polska Pomoc” organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zdecydował się w tym roku zrealizować projekt w współpracy z Salezjanami w Irindze. W ramach projektu opiewającego w sumie na 337 000 zł wyremontowany zostanie warsztat ślusarski i pracownia komputerowa. Zakupione zostanie w sumie 30 nowych komputerów, jak również nowoczesne wyposażenie warsztatu ślusarskiego. Aby jak najlepiej wykorzystać specjalistyczne urządzenia, zorganizowane zostaną szkolenia dla uczniów i nauczycieli w dziale ślusarskim, jak również dla nauczycieli IT.
Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia dla wszystkich 23 nauczycieli szkoły z metodologii nauczania w tym z prowadzenia zajęć zdalnych. Wszystkie działania zakończą się do grudnia tego roku.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc

Nazwa zadania: Podniesienie poziomu edukacji zawodowej w Tanzanii poprzez modernizację warsztatu ślusarskiego i pracowni komputerowej w szkole technicznej DBYTC w Irindze

Opis:

Projekt w szkole technicznej Don Bosco Youth Training Centre w Irindze (DBYTC Iringa) przyczyni się do wzrostu poziomu edukacji zawodowej oraz szans na rynku pracy wśród ubogiej młodzieży z tego regionu. Służyć temu będzie
modernizacja i doposażenie pracowni komputerowej oraz warsztatu ślusarskiego, celem dostosowania poziomu i
narzędzi nauczania do wymagań nowoczesnego rynku pracy. Umożliwi to kształcenie uczniów, w oparciu bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku metody i narzędzia. Dodatkowo planowane są specjalistyczne szkolenia kadry z zakresu wykorzystania nowych maszyn oraz szkolenie dla wszystkich nauczycieli obejmujące wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania w pracy z uczniami. Projekt pozwoli młodzieży ze środowisk defaworyzowanych na wyrównanie szans w tej dziedzinie względem ich rówieśników. Realizacja projektu realnie wzmocni szanse młodych na rynku pracy wyposażając ich w wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności miękkie przydatne na rynku pracy.

Wartość finansowania: 337 000,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 337 000,00 PLN