SWM-owa Polska Pomoc rusza do Afryki!

Dzielimy się z Wami wspaniałą informacją ostatnich dni! Z radością i dumą informujemy, że otrzymaliśmy aż trzy granty w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polska Pomoc Rozwojowa 2021". Zrealizujemy projekty w Etiopii, Kenii i Tanzanii.

  • ETIOPIA: Wyrównanie szans dzieci wykluczonych społecznie w Awassie (zwłaszcza dziewczynek) poprzez resocjalizację oraz aktywizację zawodową ich rodzin. – Kwota dotacji 450 911 pln.
  • KENIA: Wyrównanie szans młodzieży z ubogich środowisk w Nairobi w dostępie do wysokiej jakości edukacji zawodowej poprzez modernizację działu mechanicznego i krawieckiego w szkole technicznej Boys Town. -Kwota dotacji: 389 000 pln.
  • TANZANIA: Podniesienie poziomu edukacji zawodowej w Tanzanii poprzez modernizację warsztatu ślusarskiego i pracowni komputerowej w szkole technicznej DBYTC w Iringa. – Kwota dotacji: 337 000 pln. 

Będziemy dzielić się z Wami na bieżąco informacjami z realizacji projektów. Już niebawem pierwsze wieści z naszych placówek! Śledźcie je na naszej stronie internetowej oraz na facebooku! A już dziś prosimy Was o modlitwę za tych, którzy będą realizować działania.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.