Kolejne wsparcie dotarło na 4 kontynenty

Dzięki Waszemu nieustannemu wsparciu na misje dotarła ostatnio kolejna pomoc. Zobaczcie do kogo trafiła tym razem...

ETIOPIA

Zakończyliśmy zbiórkę na projekt budowy toalet i remontu klas w szkole katolickiej w Dongorze, gdzie kilkakrotnie pomagali nasi wolontariusze. Na ten cel przekazaliśmy 35.000 zł.

BURKINA FASO

Wsparliśmy projekt prowadzony przez Ojców Białych. Budowa studni w wiosce Bougre zapewni dostęp do czystej wody dla 450 mieszkańców! Wsparliśmy to dzieło kwotą 20.000 zł.

ZAMBIA

W szkole prowadzonej przez siostry salezjanki w Katongo powstał nowy budynek z salą lekcyjną, który dzięki Waszej pomocy zostanie wyposażony w ławki, krzesła, komputer oraz drukarkę. Wspólnie z Oddziałem SWM w Oświęcimiu przekazaliśmy na ten cel 20.000 zł.

KAMERUN

Zakończyliśmy zbiórkę środków na dwa projekty realizowane w salezjańskiej szkole technicznej w Ebolowa – doposażenie sal lekcyjnych oraz zakup nowego autobusu szkolnego. Niestety nie udało się w całości zebrać zaplanowanych kwot, ale darowizny przeznaczone na te cele trafiły już na konto placówki, aby pomóc uczniom. Łącznie wyniosły one 20.000 zł.

ADOPCJA MIŁOŚCI

Przekazaliśmy kolejną transzę środków z funduszu adopcyjnego do placówek adopcyjnych w 8 krajach: Bangladeszu, Boliwii, Kenii, Libanie, Malawi, Syrii, Ugandzie i Ukrainie. Łączna kwota przekazana na te placówki wyniosła 75.015 zł.