„Odważ się być dobrym”

Kampania Odważ się być dobrym to odpowiedź na ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Razem z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym z Warszawy postanowiliśmy pomóc najbiedniejszym Bengalczykom z wiosek i przypomnieć, że każdy z nas jest wezwany do czynienia dobra. W Orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież napisał, że każdy z nas jest misją.

Czynienie dobra to odwaga do rezygnacji z własnych potrzeb i wygody. To odwaga do przeciwstawienia się złu i krzywdzicielowi. Ta odwaga to wyciągnięcia ręki do nieznajomego. Dobro wymaga odwagi. Jedną z osób, o której chcemy Wam opowiedzieć podczas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest ks. Paweł Kociołek, misjonarz w Bangladeszu. 9 lat temu zgodził się na wyjazd do Utrail, gdzie miała powstać pierwsza salezjańska placówka misyjna w tym kraju. Gdy tam dotarł zobaczył ogromną biedę. Razem z dwoma salezjanami z Indii zamieszkali z krowami w stajni. Z czasem powstała parafia, szkoła, centrum młodzieżowe. Potem przyszedł czas na drugą placówkę misyjną w Lokhikul i filię Joypurhat.

Ksiądz Paweł pomaga najbiedniejszym z biednych. Życie tych ludzi to codzienna walka o przetrwanie. Starania o jedzenie i wodę. Najtrudniejsza jest sytuacja ludzi żyjących na wioskach. Bez dostępu do czystej wody, służby zdrowia, edukacji. Wspieramy jego pracę duchowo i materialnie. W październiku zapraszamy Was do poznania jego misji z bliska. Chcemy odkryć rzeczywistość misjonarza i ludzi, z którymi pracuje. Pokazać i opisać ich życie. Ich codzienne trudy, radości i piękno, które jest w nich.

Niedługo na naszej stronie zostanie zamieszczony projekt – pomoc chorym z Bangladeszu.

Zapraszamy Ciebie do odkrycia piękna misji i odwagi bycia dobrym.

Red. Magdalena Torbiczuk