Dominika z Jackiem w Domu Pokoju w Betlejem

Kolejne małżeństwo wyjechało na misje. Domem na najbliższy czas dla Dominiki i Jacka będzie Dom Pokoju w Betlejem.
Dla nich jest to już kolejny wyjazd misyjny.

Dominiko i Jacku życzymy Wam powodzenia w Waszej misji i zapewniamy o modlitewnej pamięci!