Podziękowania z Wybrzeża Kości Słoniowej

Pamiętacie, jak prosiliśmy o  pomoc w pokryciu kosztów edukacji dla dzieci ulicy z domu prowadzonego przez salezjanów w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej?

Dzięki Waszemu wsparciu przekazaliśmy  2750 euro, za które zostały pokryte koszty edukacji nieformalnej 20 dzieci (wynagrodzenie dla nauczyciela oraz przybory szkolne).

Nieformalna szkoła to klasa przeznaczona dla dzieci, które przygotowywane są do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te pomagają im oswoić się z rytmem szkolnym. Dzięki temu, gdy przyzwyczają się do środowiska szkolnego, nie mają już większych trudności z adaptacją do formalnego systemu edukacji.

Bez Waszej pomocy nie byłoby to możliwe!