Dom na Wybrzeżu…

Salezjanie obecni są na Wybrzeżu Kości Słoniowej od 1980 roku, a w byłej stolicy kraju – Abidżanie działają od 1991 roku. Początkowo wspólnota z Abidżanu prowadziła jeden dom dla dzieci ulicy o nazwie Wioska Don Bosco, dzisiaj domy są dwa: „Mama Małgorzata” dla nowych wychowanków i „Magone”, w którym dzieci przechodzą przez dalsze fazy integracji społecznej. Celem jest asystencja wychowawcza, czyli po prostu bycie z młodymi i dla młodych.

Prowadzenie programu pomocowego i funkcjonowanie obu domów możliwe jest dzięki ludziom dobrej woli, którzy pomagają sfinansować niezbędne wydatki.

Chcemy pokryć roczne koszty edukacji nieformalnej dla wychowanków (wynagrodzenie nauczyciela i przybory szkolne) oraz koszt materiałów edukacyjnych dla wychowanków domu korzystających z edukacji formalnej.

Pomóż już teraz