Nepal: działamy dalej!

Od trzęsienia ziemi w Nepalu minęło już przeszło 3 miesiące. Tragiczne skutki tamtego wydarzenia są jednak dziś niemniej odczuwalne, a pomoc nie mniej potrzebna. Salezjanie nie ustają w działaniach, by przywrócić poszkodowanym mieszkańcom możliwość funkcjonowania w normalnych warunkach.

Salezjanie objęli opieką ponad 160 uczniów pochodzących głównie z wiosek dotkniętych trzęsieniami ziemi, w wyniku których ich rodziny straciły cały swój dobytek. Przygotowane zostały sale i zapewnione odpowiednie warunki, by uczniowie ostatniej klasy mogli uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, skupić się na nauce i należycie przygotować do czekających ich egzaminów. Salezjanie organizowali także zajęcia kulturalne dotyczące wartości katolickich i charyzmatu salezjańskiego.

Ukończonych zostało także 21 Tymczasowych Schronisk Edukacyjnych, a warto dodać, że podczas spotkania z przedstawicielami rządu i organizacji pozarządowych zostało publicznie podane do wiadomości, że najlepsze Tymczasowe Schronisko Edukacyjne zostało wybudowane przez organizacje salezjańskie.

Na naszą pomoc nadal czekają tysiące ludzi!

Pomóż ofiarom trzęsienia ziemi