Ze Świętochłowic do Chingolii

https://vimeo.com/31142270

Wywiad z salezjaninem, misjonarzem, ks. Mariuszem Skowronem, który ze szkoły w śląskich Świętochłowicach wyjechał na misje do Zambii.