Niedziela Misjonarza

https://vimeo.com/18963111

ks. Andrzej Mądry CR opowiada jak wygląda niedziela misjonarza w Tanzanii.