Medium

https://vimeo.com/18670381

Ks. Czesław Leńczuk SDB wyjechał na misje do Zambii w wieku 22 lat. Posłuchajmy jak wygląda praca misjonarza w tej części Afryki. W filmie tym szczególnie ciekawy jest duchowy świat z jakim spotkał się ks. Czesław. Często mówimy o pracy na rzecz ubogich, o potrzebach materialnych naszych braci i sióstr. Zapominamy czasami, że największym ubóstwem jest brak miłości. Brak miłości czyli brak Boga.