Sprawdzian

Skończył się czas szkoleń, a czas monitoringu rozpoczął. Mamy za sobą już dwie szkoły.

Po co to robimy i czemu to ma służyć? Monitorujemy przebieg zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zdobytych na treningu umiejętności. Przeszkolone osoby powinny przeprowadzić co najmniej 5 godzin pilotażowych zajęć lekcyjnych. Naszym zadaniem jest sprawdzenie, jak nowatorskie metody pracy zostały zastosowane w praktyce, jak przebiega wprowadzanie i rozpowszechnianie ich w szkołach uczestniczących w treningu.

W tej chwili możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonych lekcji w Kirurumie i Musenji (szkoły, które już zmonitorowaliśmy). Drama rządzi!.. A przed nami jeszcze trzynaście szkół…

Życzymy sobie powodzenia.