Tanzania_Dodoma_jwych_Bud2

Budowa wieżowców w Dar Es Salaam