zajecia w grupach w zaleznosci od stopnia zaawansowania