45%
173036 zł do końca cel: 320000 zł

Remont budynku SWM

Siedziba SWM mieści się w 80-letnim budynku, który wymaga gruntownego remontu. Pomóż stworzyć miejsce, dzięki któremu jeszcze lepiej będziemy spełniać naszą misję ewangelizacji i pomocy najuboższym.

Działania realizowane na misjach nie byłoby możliwe bez solidnego zaplecza w kraju. Konieczne jest miejsce, gdzie pracownicy i wolontariusze organizują akcje, koordynują projekty oraz przygotowują się do wyjazdów na placówki misyjne.

Siedziba SWM mieści się w 80-letnim budynku, który wymaga gruntownego remontu, szczególnie zbutwiałego drewnianego poddasza oraz dachu, który w wielu miejscach przecieka.

Chcemy także zaadaptować poddasze, by przenieść tam nasze studio medialne, gdzie powstają filmy o tematyce misyjnej i prześladowaniach chrześcijan. Obecnie mieści się ono w niewielkim pomieszczeniu sąsiedniego seminarium salezjańskiego. Planujemy też powiększyć salę dla wolontariuszy, gdyż obecna stała się zbyt mała wobec dużej liczby osób zaangażowanych na rzecz misji.

Stwórz z nami miejsce, dzięki któremu jeszcze lepiej będziemy spełniać naszą misję ewangelizacji i pomocy najuboższym!

Twoje wsparcie pomoże nam służyć misjom.