IMG_20190816_051050

Takie "ogniska" rozpalali niektórzy Boliwijczycy w czasie mszy świętej wśród ludzi stojących w tłumie.