IMG_20190816_004501

Jeden z ołtarzów przygotowanych na trasie pielgrzymki i krzyż niesiony przez pątników. Na ołtarzu znajdowała się figurka Matki Bożej.