Zdrowie

Prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Santa Cruz i okolic

W ramach działania wolontariuszki SWM Anna Leśnikowska i Dorota Żelazo do lipca 2014 roku prowadziły rehabilitację dla mieszkańców Santa Cruz i okolic....

Wsparcie finansowe ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie

W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie ucierpiało bardzo dużo osób, tysiące uciekły ze wschodniej części Ukrainy, aby schronić się przed skutkami konfliktu....

Sfinansowanie obozu wakacyjnego w Lungi i akcja prewencyjna chroniąca przed wirusem ebola

W 2014 r. wirus ebola szczególnie dotknął Sierra Leone. Ze względów bezpieczeństwa wolontariusze nie mogli kontynuować bezpośrednio prowadzonej od kilku lat współpracy...

Operacja i leczenie Doris

Z początkiem roku 2013 zostały przekazane do Boliwii środki na operację małej Doris – podopiecznej naszych wolontariuszek z Tupizy, która uległa poważnym...

Wsparcie zagrożonej młodzieży z Wau poprzez szkolenia zawodowe oraz działania edukacyjno-wychowawcze wśród dzieci ulicy

  Celem projektu było poprawa dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej młodzieży z Wau w Sudanie Południowym. Cele te zostały osiągnięte...

Projekt pedagogiczny i medyczny w Limie

  Projekt kontynuowany od sierpnia 2010 do września 2012 roku przez wolontariusza Mirosława Kośca w domu dla chłopców ulicy w Limie. Główne...

Obóz wakacyjny, konsultacje rehabilitacyjne i szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w wiosce Tullo

  Zadania, których podjęły się wolontariuszki (Magdalena Gawron, Anna Jaroszewska i Paula Łuszczak) na misji trwającej od lipca do sierpnia 2012 stanowiły...

Prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Santa Cruz i okolic

  W ramach działania wolontariuszka SWM Katarzyna Hanusek od lipca 2012 roku prowadzi rehabilitację dla mieszkańców Santa Cruz i okolic. Jej praca...

Wsparcie dożywiania w Camaguey na Kubie

  Za pośrednictwem misjonarza ks. Dariusza Iżykowskiego zostały przekazane środki finansowe na dożywianie najuboższej młodzieży gimnazjalnej mieszkającej w jednej z najuboższych dzielnic...

Szkolenie personelu i rehabilitacja podopiecznych przychodni przy parafii św. Jana chrzciciela w Santa Cruz

Zadaniem wolontariuszy (Ilona i Radosław Obuchowicz) była pomoc w organizacji pracy przychodni rehabilitacyjnej dla mieszkańców dzielnicy, których nie stać na płatną opiekę...