Edukacja w Polsce

Projekt europejski „Ucyvrok”

  Opis projektu: Podstawowym Celem projektu „Uniting for Citizenship and participation Youth promoting Vulnerable groups’ Rights, Opportunities and Knowledge” była promocja wśród...

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie

  Głównym celem projektu było podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów międzynarodowego rozwoju, a w szczególności ułatwienie zrozumienia...

Młodzi ambasadorzy milenijnych celów rozwoju

  Opis projektu: Projekt „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju (ang. „Youth Ambassadors for MDGs”), finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach linii...

Wystawa Milenijne Cele Rozwoju – „Czas pomóc innym”

  Celem projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa polskiego na temat aktualnej problematyki rozwoju międzynarodowego, w szczególności Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). Adresatem projektu...

Tydzień Edukacji Globalnej

  W roku 2006 po raz pierwszy SWM włączył się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). TEG został zorganizowany w ramach projektu...