Ewangelizacja

Obóz wakacyjny, konsultacje rehabilitacyjne i szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w wiosce Tullo

  Zadania, których podjęły się wolontariuszki (Magdalena Gawron, Anna Jaroszewska i Paula Łuszczak) na misji trwającej od lipca do sierpnia 2012 stanowiły...

Wsparcie organizacji peregrynacji relikwii św. Jana Bosco

  W roku 2011 Amerykę Południową odwiedzają relikwie św. Jana Bosco. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całej wspólnoty misyjnego kościoła. W...

Budowa kaplicy w San Lorenzo

San Lorenzo to niewielkie miasteczko położone w odległym zakątku dżungli amazońskiej. Od 10 lat salezjanie prowadzą tu placówkę misyjną. Wśród nich jest...

Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Pawła Michałowskiego

  Praca misyjna ks. Pawła Michałowskiego jest związana z edukacją młodzieży, w tym także z zakresu prewencji HIV/AIDS. Jak dotąd placówka, w...

Wsparcie finansowe placówki misyjnej w Sunyani w Ghanie (działalność misyjna ks. Piotra Wojnarowskiego)

  Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w Sunyani. W DBVTI młodzież kształci się...

Wsparcie budowy kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki

  Argentyna to jeden z pierwszych krajów misyjnych, do którego ks. Bosko, założyciel salezjanów, wysłał młodych misjonarzy. Obecnie salezjanie prowadzą tam liczne...

Indywidualne wsparcie misjonarzy

  Misjonarze objęci wsparciem: • ks. Klemens Deja, misjonarz w Brazylii, • ks. Zdzisław Książek, misjonarz w Paragwaju, • ks. Paweł Michałowski,...

Wsparcie budowy nowicjatu w Lusace w Zambii

Opis projektu: Salezjańska prowincja zambijska obejmuje 4 kraje: Zambię, Malawi, Zimbabwe oraz Namibię. Jak dotąd prowincja nie posiada zaplecza umożliwiającego kształcenie młodych...

Projekt wydawniczy

  Projekt zakładał wykonanie kalendarzyków z danymi kontaktowymi misji i przekazanie ich do Lusaki. Posłużyły one do upowszechniania działalności placówki misyjnej wśród...

Materiały wydawnicze dla placówek w Malawi, Sierra Leone i Zambii

  W 2005 roku placówkom misyjnym w Malawi, Sierra Leone i Zambii zostało przekazanych około 30.000 materiałów drukowanych, które posłużyły do upowszechniania...