Ewangelizacja

Budowa kaplicy w San Lorenzo

San Lorenzo to niewielkie miasteczko położone w odległym zakątku dżungli amazońskiej. Od 10 lat salezjanie prowadzą tu placówkę misyjną. Wśród nich jest...

Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Pawła Michałowskiego

  Praca misyjna ks. Pawła Michałowskiego jest związana z edukacją młodzieży, w tym także z zakresu prewencji HIV/AIDS. Jak dotąd placówka, w...

Wsparcie finansowe placówki misyjnej w Sunyani w Ghanie (działalność misyjna ks. Piotra Wojnarowskiego)

  Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w Sunyani. W DBVTI młodzież kształci się...

Wsparcie budowy kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki

  Argentyna to jeden z pierwszych krajów misyjnych, do którego ks. Bosko, założyciel salezjanów, wysłał młodych misjonarzy. Obecnie salezjanie prowadzą tam liczne...

Indywidualne wsparcie misjonarzy

  Misjonarze objęci wsparciem: • ks. Klemens Deja, misjonarz w Brazylii, • ks. Zdzisław Książek, misjonarz w Paragwaju, • ks. Paweł Michałowski,...

Wsparcie budowy nowicjatu w Lusace w Zambii

Opis projektu: Salezjańska prowincja zambijska obejmuje 4 kraje: Zambię, Malawi, Zimbabwe oraz Namibię. Jak dotąd prowincja nie posiada zaplecza umożliwiającego kształcenie młodych...

Projekt wydawniczy

  Projekt zakładał wykonanie kalendarzyków z danymi kontaktowymi misji i przekazanie ich do Lusaki. Posłużyły one do upowszechniania działalności placówki misyjnej wśród...

Materiały wydawnicze dla placówek w Malawi, Sierra Leone i Zambii

  W 2005 roku placówkom misyjnym w Malawi, Sierra Leone i Zambii zostało przekazanych około 30.000 materiałów drukowanych, które posłużyły do upowszechniania...

Wsparcie budowy kościoła w Peru

  W 2005 roku została przekazana pomoc finansowa na budowę kościoła w miejscowości Piura. Za przekazane pieniądze zostały zakupione materiały budowlane. Kraj...

Wsparcie budowa kościoła i projekt katechetyczny w Malawi

  Projekt został zrealizowany w sierpniu 2005 r. Zostało przekazane wsparcie na budowę kościoła, poza wsparciem finansowym kościół został wsparty także od...