1%

Projekt dożywiania dzieci w Piura w Peru

  Miejsce: Piura to miejscowość położona w północnej części Peru nad Oceanem Spokojnym. Ze względu na pustynne położenie miasto jest brudne, szare...

Budowa centrum młodzieżowego w Hwange w Zimbabwe

  Miejsce: Hwange to małe miasteczko górnicze w Zimbabwe, położone tylko ok. 100km od Wodospadu Wiktorii i aż 800km od stolicy kraju...

Zakup kocy i pościeli dla dzieci z sierocińca Kasisi w Zambii

  Miejsce: Kasisi położone jest 37 km od stolicy Zambii, Lusaki. Od 1926 roku działa tam Dom Dziecka Kasisi prowadzony przez polskie...

Budowa przychodni medycznej w Kiabakari w Tanzanii

Realizowany w okresie od czerwca do listopada 2004 r. w miejscowości Kiabakari w Tanzanii, w którym wzięło udział 2 wolontariuszy. Projekt zakładał...