Zakup maszyn rolniczych dla placówki w Majes w Peru

 

Opis sytuacji:
Majes jest powstałym przed piętnastu laty osiedlem Arequipy (Peru). Ma ponad tysiąc mieszkańców. Wszyscy są migrantami z terenów górskich. Społeczność tę cechuje duże ubóstwo. W najuboższej dzielnicy Księża Salezjanie założyli szkołę techniczną (CETPRO Don Bosco), internat dla chłopców i oratorium.

Placówka kształci młodzież w dziedzinie rolnictwa, jednocześnie zapewniając dzieciom i młodzieży oraz lokalnym mieszkańcom wyżywienie z prowadzonych upraw. Dotąd sadzenie kukurydzy, jednego z podstawowych składników wyżywienia, polegało na bardzo prostych metodach wiążących się z niewielką wydajnością. Aby zwiększyć możliwości upraw misjonarze zwrócili się do nas z prośbą o sfinansowanie maszyn rolniczych, w tym m.in. siewnika do kukurydzy.

Działania:
• Zakup niezbędnych maszyn rolniczych.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Majes 2009