Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w San Lorenzo

Projekt zakładał pracę wolontariuszek (do lipca 2013 Emilii Wojtczak i Alicji Kalinowskiej od lipca 2013 Anna Biskup i Anna Zieniewicz) z dziećmi i młodzieżą w oratorium w San Lorenzo. W tym czasie dla 50 podopiecznych oratorium przeprowadzone zostały przez wolontariuszki zajęcia ogólnorozwojowe (integracyjne, artystyczne, warsztaty gry na gitarze, pedagogika zabawy), rekreacyjno-sportowe, zajęcia wyrównawcze, warsztaty geograficzno-antropologiczne, dramowo-teatralne i kurs języka angielskiego. Pierwszy projekt był realizowany we współpracy z Oddziałem SWM w Poznaniu przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast wolontariuszki Anna Biskup i Anna Zieniewicz realizowały projekt z ramienia oddziału SWM w Krakowie. W ramach projektu oratorium zostało także wsparte finansowo.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru San Lorenzo 2013 50