Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w San Lorenzo

Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w latach poprzednich, mających na celu wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru. Podejmowane działania ogólnorozwojowe i wychowawcze miały charakter warsztatowy: warsztaty fotograficzne, informatyczno – filmowe, muzyczno – taneczne i rękodzielnicze, a także regularnie prowadzone lekcje języka angielskiego. W czasie realizacji działań wolontariuszki wpływały także na formowanie charakteru poprzez pracę w Oratorium. Działania były prowadzone do lipca 2014 r. przez wolontariuszki SWM Annę Zieniewicz i Annę Biskup, a od lipca 2014 przez Paulinę Olejniczak oraz Martę Łuczak. We wrześniu do wolontariuszek dołączył wolontariusz Jarosław Kurek, który przede wszystkim wspiera pracę duszpasterską misjonarzy oraz prowadzi zajęcia muzyczne.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru San Lorenzo 2014