Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w San Lorenzo

 

Projekt zakładał pracę wolontariuszek (do lipca 2012 Sylwii Cieślar i Magdaleny Tlatlik oraz od lipca 2012 Emilii Wojtczak i Alicji Kalinowskiej) z dziećmi i młodzieżą w oratorium w San Lorenzo. W tym czasie dla 50 podopiecznych oratorium przeprowadzone zostały przez wolontariuszki zajęcia ogólnorozwojowe (integracyjne, artystyczne, warsztaty gry na gitarze, pedagogika zabawy), rekreacyjno-sportowe, zajęcia wyrównawcze, warsztaty geograficzno-antropologiczne, dramowo-teatralne i kurs języka angielskiego. Projekt był realizowany we współpracy z Oddziałem SWM w Poznaniu przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru San Lorenzo 2012 50