Wsparcie personalne i materialne ochronki dla dzieci w Pasorapie

W ramach projektu 2 wolontariuszki (Aleksandra Jagła i Katarzyna Zielonka) zapewniły kompleksową opiekę 30 dzieciom w wieku 2-4 lata w Ochronce „Uśmiech Boży” w Pasorapie. Ponadto placówka została doposażona w materiały edukacyjne i sprzęt elektroniczny, które umożliwiły wprowadzenie nowych form warsztatów i zajęć z dziećmi. Poza całodzienną opieką wolontariuszki prowadziły dla dzieci warsztaty taneczne, sportowe, plastyczne oraz z pedagogiki zabawy. Wolontariuszki prowadziły również zajęcia z języka angielskiego i sportowe w miejscowym internacie, do którego uczęszcza 30 dziewcząt w wieku od 14 do 18 lat. Projekt był realizowany we współpracy z Zakonem Sióstr Służebniczek Dębickich w Boliwii, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Boliwia Pasorapie 2011 60