Wsparcie finansowe placówki w Sudanie

 

Sudan od wielu lat nękany jest wciąż na nowo klęską konfliktów, wywołanych głównie na tle religijnym i ekonomicznym. Duża część mieszkańców cierpi z powodu głodu, braku dostępu do wody, lekarstw i opieki medycznej. SWM wsparł finansowo jedną z placówek działających w Sudanie przekazując środki na ręce pracującego tam misjonarza, ks. Michała Woźnickiego.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sudan 2008