Wsparcie domu dla dzieci ulicy w Limie w Peru

Salezjanie prowadzą w Limie dom dla chłopców w trudnej sytuacji życiowej „Otwarty Dom Księdza Bosko”. Kilkudziesięciu chłopców ma tu zapewniony nocleg, wyżywienie oraz możliwość kształcenia zawodowego, aby po uzyskaniu pełnoletniości podjąć pracę i samodzielne życie. Działalność domu została wsparta finansowo.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Lima 2012