Wsparcie edukacji dziewcząt z City of Hope

Pomocą wsparto działania ośrodka dla dziewcząt City of Hope w Zambii prowadzonego przez Siostry Salezjanki. Środki finansowe przekazano osobiście na ręce pracującej w ośrodku siostry Ryszardy Piejko, która w wakacje odwiedziła Polskę wraz z dwiema podopiecznymi z ośrodka. Finanse wesprą edukację wyższą dziewcząt z ośrodka.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Zambia Lusaka 2014