Wsparcie dożywiania w Camaguey na Kubie

 

Za pośrednictwem misjonarza ks. Dariusza Iżykowskiego zostały przekazane środki finansowe na dożywianie najuboższej młodzieży gimnazjalnej mieszkającej w jednej z najuboższych dzielnic Camaguey – El Jardin. Pomoc zrealizowana przez Oddział Wrocław.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Kuba Camaguey 2011