Wolontariat w Etiopii w charakterze rehabilitanta

 

Miejsce:
Placówka misyjna sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba. Ośrodek misyjny w Addis Abeba, stolicy kraju, jest największą placówką tego typu w Etiopii. Pełni on funkcję szpitala, hospicjum, przychodni i sierocińca. Stale przebywa tu około 800 osób, w większości obłożnie chorych.

Działania:
• bezpośredni kontakt wolontariuszki z chorymi, udzielanie fachowej pomocy rehabilitacyjnej,
• przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu rehabilitacji dla personelu ośrodków prowadzonych przez Misjonarki Miłości w Etiopii.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• Justyna Gorol

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Etiopia Addis Abeba 2008