Sfinansowanie przesyłki tabernakulum do Bujumbura w Burundi

Cała kwota potrzebna na projekt to 1 200 zł
100% już jest

Na prośbę wspólnoty sióstr Karmelitanek pracujących w Bujumbura w Burundi została sfinansowana przesyłka Tabernakulum z Polski do Burundi przeznaczonego do kaplicy sióstr na placówce misyjnej.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Burundi Bujumbura 2014