Przekazanie 2 figur Matki Bożej do salezjańskiej wspólnoty w Wau