Projekt wydawniczy

 

Projekt zakładał wykonanie kalendarzyków z danymi kontaktowymi misji i przekazanie ich do Lusaki. Posłużyły one do upowszechniania działalności placówki misyjnej wśród młodzieży oraz do promowania misji wśród lokalnej społeczności.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Zambia Lusaka 2006