Projekt pedagogiczny w Mansie

 

Miejsce:
Placówka misyjna prowadzona przez Siostry Salezjanki w Mansie na północy Zambii. Na jej terenie znajduje się szkoła podstawowa, szkoła zawodowa oraz oratorium dla młodzieży.

Działania:
Praca wolontariuszki obejmowała prowadzenie zajęć w szkole podstawowej w godzinach przedpołudniowych oraz organizację i prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Jadwiga Kisiel

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Zambia Mansa 2006