Projekt pedagogiczny w Limie

Od sierpnia 2013 roku wolontariusz SWM Andrzej Pietrzyk pracował w domu dla chłopców ulicy w Limie. Główne działania prowadzone przez wolontariusza objęły: pomoc administracyjną w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, pomocy wychowawcom oraz wychowankom w codziennych obowiązkach.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Lima 2013