Projekt pedagogiczny w Limie

Do sierpnia 2014 roku w domu dla chłopców ulicy w Limie pracował wolontariusz Andrzej Pietrzyk, a od wakacji 2014 r. jego miejsce zajął kolejny wolontariusz, Dominik Belski. Głównymi działaniami prowadzonymi przez wolontariuszy były: pomoc administracyjna w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, pomoc wychowawcom oraz wychowankom w codziennych obowiązkach.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Lima 2014