Projekt pedagogiczny i medyczny w Limie

 

Projekt kontynuowany od sierpnia 2010 do września 2012 roku przez wolontariusza Mirosława Kośca w domu dla chłopców ulicy w Limie. Główne działania prowadzone przez wolontariusza objęły: pomoc administracyjną w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród wychowanków i pracowników placówki oraz doraźną pomoc medyczną wychowankom placówki.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Lima 2010-2012