Projekt pedagogiczno-medyczny we Freetown

 

Miejsce:
Sierra Leone jest jednym z najuboższych państw świata, dotkniętym skutkami wieloletniej wojny domowej. Don Bosco Fambul we Freetown, to placówka otwarta w 1998 roku jako dom dla 65 chłopców. Obecnie w każdym tygodniu z zajęć prowadzonych w ośrodku korzysta około 1000 osób. Dzieci i młodzież mają tu m.in. możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, sportowych i muzycznych oraz kształcenia zawodowego.

Działania:
• Pomoc w opiece pedagogicznej i pielęgniarskiej nad wychowankami ośrodka salezjańskiego Don Bosco Fambul,
• Zaopatrzenie w leki.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• Justyna Starosta (wolontariuszka SWM Oddział w Poznaniu)

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sierra Leone Freetown 2008-2009 1000