Projekt medyczny w Addis Abeba

 

Miejsce:
Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba i Gondar. Ośrodki misyjne prowadzone przez siostry Matki Teresy stanowią połączenie szpitala, hospicjum oraz sierocińca, służą one „najuboższym z ubogich”, którzy nie mogą uzyskać pomocy gdzie indziej. Placówki bardzo często borykają się z problemem braku wykształconej kadry medycznej.

Działania:
Praca wolontariuszki, która z wykształcenia zajmuje się pielęgniarstwem, polegała na opiece nad pacjentami ośrodków. Do głównych obowiązków wolontariuszki należała praca rehabilitacyjna
z najmłodszymi pacjentami placówek, także opatrywanie ran i pielęgnacja chorych.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Justyna Lorek

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Etiopia Addis Abeba 2007